Możemy domyślać się , że były to osoby samotne, ubogie być może bezdomne – mówi streetworkerka Dagmara Kornacka . Zastąpimy zniszczone krzyże nowymi bo te są połamane i spróchniałe . Zgłosił się do nas ochotnik , które je wykona.
Akcja ma na celu włączanie osób bezdomnych w akcje społeczne a także chwilę zadumy , która ma zmotywować do odnowienia relacji z rodziną. Jest to również forma okazania wdzięczności za pomoc , którą otrzymują od innych.


Streetworkerzy Caritas Diec