W dniu wczorajszym 31.01.2018r dzięki uprzejmości właścicieli Restauracji La Melisa w Radomiu odbyło się Szkolenie dla Dyrektorów Szkół, w których działają SKC. Dyrektorzy usłyszeli o nowych obowiązkach Dyrektora odnośnie Ochrony Danych Osobowych w Placówkach edukacyjnych. Szkolenie poprowadził Pan Tomasz Paprocki z ABI. Podczas Szkolenia Pani Anna Ostrowska Dyrektor Wydziału Edukacji w Radomiu mówiła o tym jak postrzegany jest wolontariat w szkole, natomiast Pani Ewa Czerwiec Dyrektor PSP nr. 5 w Radomiu opowiedziała o działaniach wolontariatu w jej szkole. Ks. Damian Drabikowski wicedyrektor Caritas Diecezji Radomskiej opowiedział o Dobrych Praktykach w Szkolnych Kołach Caritas.
Dziękujemy Gościom oraz Dyrektorom, którzy zechcieli uczestniczyć w Szkoleniu i tak jak niektórzy mówili , “dzięki dzisiejszemu spotkaniu otworzyły nam się oczy na wiele spraw”. To pokazuje ze takie spotkania są potrzebne.