Dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze F, pn.: Modernizacja ogrzewania oraz częściowa wymiana i zakup wyposażenia WTZ Jedlanka Stara gmina Iłża.
Umowa nr 1/F/2020, zawarta w dniu 13 sierpnia 2020r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.
Kwota dofinansowania wynosi 105 559,20 zł.
Całkowity koszt projektu wynosi 174 000,00 zł.
Termin realizacji projektu do 31.12.2020r.

„Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna)”.
Umowa nr 4/PTR/2020, zawarta w dniu 19.05.2020r. w Iłży.
Kwota dofinansowania wynosi 7 000,00 zł.
Termin realizacji 01.01.2020r –31.12.2020r.

 

”Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Wsparcie  samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzin – zadanie pn.: „Potrzebuję więcej”.
Umowa nr 40/MCPS/07/2020/B/PSP, zawarta w dniu 27.07.2020r. w Warszawie.
Kwota dofinansowania wynosi 38 000,00 zł.
Termin realizacji 2.08.2020r.–30.10.2020r.

“Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej ” Wspieranie rodzin z osobą
niepełnosprawną ( pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna,
prawna, rehabilitacja)”
Umowa nr 07.2.02.P.2020, zawarta w dniu 25.02.2020r. w Kowali.
Kwota dofinansowania, wynosi 4 000,00 zł
Termin realizacji 25.02.2020r. – 31.12.2020r.”

Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w
Jedlance Starej, gmina Iłża ze środków PEFRON” Umowa nr 1/WTZ/2008,
zawarta w dniu 28.08.2008r. z aneksem na 2020 r.
Kwota dofinansowania wynosi 633 360,00 zł.