Realizacja zadania publicznego „Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna, psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacja)” pod tytułem Ciekawostki wśród nas”. Zadanie to, będzie polegało na zorganizowaniu wyjazdów integracyjnych o charakterze społeczno-kulturowym jako poznanie i nabywanie nowych umiejętności i wiadomości oraz przeprowadzenie warsztatów artystycznych i imprez integracyjnych osoby z niepełnosprawnością.

Umowa nr 06.02.2021.AP, zawarta w dniu 22.02.2021r. w Kowali.

Kwota dofinansowania, wynosi 3 000,00zł.

Termin realizacji od 22.02.2021r. do 31.12.2021r.

Utworzenie i działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlance Starej gmina Iłża ze środków PFRON.

Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008r. z aneksem na 2021r.

Kwota dofinansowania, wynosi 717 360,00 zł.