Dofinansowanie za środków PEFRON zadania pn. : dofinansowanie organizacji
sportu, kultury, turystyki i rekreacji – ” IX Festiwal Piosenki
Turystycznej Dla Osób Niepełnosprawnych”. Umowa Nr 5/2019, zawarta w dniu
17.06.2019r. w PCPR w Radomiu. Termin realizacji 29 czerwca 2019 r. Kwota
dofinansowania wynosi 7 500,00 zł: środki PEFRON – 4 500,00 zł, a środki
własne – 3 000,00 zł.

” Niepełnosprawny samodzielny w życiu” – Prowadzenie Warsztatów Terapii
Zajęciowej – wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną ( pomoc materialna,
psychologiczna, pedagogiczna, prawna, rehabilitacyjna). Umowa nr 8/PFU/2019,
zawarta w dniu 09.05.2019r, w Iłży z Gminą Iłża. Termin realizacji
01.01.2019r. – 31.12.2019r., kwota dofinansowania wynosi 40 000,00 zł.

“Dofinansowanie działalności WTZ w Jedlance Starej”. Umowa zawarta dnia 26
marca 2019r, z Powiatem Radomskim. Kwota dofinansowania wynosi 12 120, 00
zł. Termin realizacji od 5 kwietnia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

“Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej ” Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną (pomoc materialna,
psychologiczna,pedagogiczna, prawna, rechabilitacyjna)”. Umowa nr. 8.P.2019,zawarta w dniu 20 luty 2019r. w Kowali. Kwota dofinansowania, wynosi 4 000,00 zł.
Termin realizacji od dnia 20.02.2019r. do 31.12.2019r.”

” Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych – Niepełnosprawny samodzielny w życiu.” Umowa nr SPA.0540.04.2019/01, zawarta w dniu 08.01.2019r z Gminą Skaryszew. Kwota dofinansowania, wynosi 20 000, 00 zł. Termin realizacji od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

” Projekt utworzenia i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jedlnace Starej, gmina Iłża ze środków PEFRON.” Umowa nr 1/WTZ/2008, zawarta w dniu 28.08.2008r. z aneksem na 2019r. Kwota dofinansowania, wynosi 622 860, 00 zł.