W wyniku akcji : 2 osoby wyrobiły ubezpieczenie zdrowotne , 4 osoby skorzystało z wizyty lekarskiej w POZ, 2 osoby z wizyt w poradni stomatologicznej, 1 osoba w poradni protetyki stomatologicznej,1 osoba w poradni gastrologicznej i pulmonologicznej, 1 osoba wykonała zabieg endoskopii, 2 osoby podjęło leczenie na odziale LAZA w Krychnowicach.
Streetowrkerzy odwiedzili w czasie akcji 4 osoby w szpitalach .
W październiku rusza kolejna akcja dotycząca pomocy osobom bezdomnym organizowana przez streetworkerów Caritas Diecezji Radomskiej.