Telefon Zaufania

UMOWA NR ZS-II.8141.55.35.2018.IK na realizację zadania publicznego pn.
“Prowadzenie telefonu Zaufania” zawarta 1.02.2019r. w Radomiu z Gminą Miasta Radomia.
Termin realizacji luty 2019r. – 31 grudnia 2019r.
Kwota dotacji: 15 000,00zł.(piętnaście tysięcy złotych)

UMOWA NR ZS-II.8141.66.30.2017.IK na realizację zadania publicznego pn.
“Prowadzenie telefonu Zaufania” zawarta 10.01.2018r. w Radomiu z  Gminą Miasta Radomia.
Termin realizacji 10 stycznia 2018r. – 31 grudnia 2018r.
Kwota dotacji: 15 000,00zł.(piętnaście tysięcy złotych)