Projekt pn. „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym -Akademia Młodych
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 225 000, 00 zł ( 75.000 na 2020r.; 75 000 na 2021r.; 75 000 na 2022r.)
Nr umowy: 121/MCPS/08/2020/A/PUZ.I z dnia 12.08.2020
Termin realizacji: 01.07.2020 -30.11.2022

Projekt pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn Na wakacje po uśmiech”- Wyprawa po Uśmiech
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 73 802,00 zł
Nr umowy: 122/MCPS/08/2020/A/PUZ.I z dnia 12.08..2020
Termin realizacji: 01.07.2020 -31.08.2020

Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 12 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-VI.8141.50.24.2019.IK z dnia 28.01.2020
Termin realizacji: 28.01.2020 -31.12.2020

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 130 000,00 zł
Nr umowy: ZS-III.8124.6.2.2020 z dnia 28.01.2020
Termin realizacji: 01.01.2020-31.12.2020

Projekt pn. „Żółty Talerz 2019/2020”
Dofinansowanie: KULCZYK FOUNDATION
Termin realizacji: 1.09.2019 – 31.08.2020