Projekt pn. „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym -Akademia Młodych
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 48 550, 00 zł
Nr umowy: 186/266/19 z dnia 02.08.2019
Termin realizacji: 05.07.2019 -30.11.2019

Projekt pn. „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn Na wakacje po uśmiech”- Uśmiechnięte Wakacje
Dofinansowanie: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Kwota dotacji: 61 300, 00 zł
Nr umowy: 85/154/19 z dnia 09.07.2019
Termin realizacji: 01.06.2019 -31.08.2019

Projekt pn. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radom
Kwota dotacji: 24 000,00 zł
Nr umowy: ZS-VI.8141.2.33.2019.IK z dnia 10.06.2019
Termin realizacji: 10.06.2019-31.08.2019

Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 11 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.8141.55.20.2018.IK z dnia 15.02.2019
Termin realizacji: 15.02.2019 -31.12.2019

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 120 635,17 zł
Nr umowy: ZS.III.8124.6.2.2019 z dnia 01.02.2019
Termin realizacji: 01.01.2018-31.12.2018

Projekt pn. „Żółty Talerz 2018/2019”
Dofinansowanie: KULCZYK FOUNDATION
Umowa z dnia 8.08.2018
Termin realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2019