Projekt pn. „Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z elementami socjoterapii”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 11 000, 00 zł
Nr umowy: ZS-II.8141.55.20.2018.IK z dnia 15.02.2019
Termin realizacji: 15.02.2019 -31.12.2019

Projekt pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji: 120 635,17 zł
Nr umowy: ZS.III.8124.6.2.2019 z dnia 01.02.2019
Termin realizacji: 01.01.2018-31.12.2018

Projekt pn. „Żółty Talerz 2018/2019”
Dofinansowanie: KULCZYK FOUNDATION
Umowa z dnia 8.08.2018
Termin realizacji: 1.09.2018 – 31.08.2019