Stołówki i Jadłodajnie

Caritas wraz z parafiami oraz zgromadzeniami zakonnymi prowadzi obecnie na terenie diecezji radomskiej 8 darmowych jadłodajni, z których 4 znajduje się w Radomiu. Z tej formy pomocy korzysta ponad 2 tys. osób dziennie. Najstarsza prowadzona jest przez Księży Pallotynów, obsługuje dziennie około 300 osób. Od 18 marca 2000 działa stołówka dla ubogich na radomskich Glinicach. Dla jej potrzeb zaadaptowany został budynek parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, który wcześniej pełnił rolę ośrodka katechetycznego. Stołówka funkcjonuje w dekanacie Radom-Wschód i obejmuje swym zasięgiem mieszkańców osiedla Glinice, w którym funkcjonują dwa domy dla bezdomnych – kobiet i mężczyzn.Wydaje ponad 500 posiłków dziennie. Jej patronem jest błogosławiony ks. Bolesław Strzelecki, przedwojenny proboszcz radomskiej parafii Najświętszego Serca Jezusowego, jeden ze 108. męczenników wyniesionych w ubiegłym roku na ołtarze przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Stołówka jest czwartą tego rodzaju placówką w Radomiu.
Biskup radomski Jan Chrapek poświęcił 15 września 2000 roku stołówkę dla osób ubogich pw. św. Antoniego, funkcjonującą przy klasztorze ojców bernardynów w Radomiu. Z jadłodajni może skorzystać około 300 osób. Koszt przy tworzeniu stołówki wyniósł około 120 tysiące złotych.Imię tragicznie zmarłego biskupa Jana Chrapka nosi jadłodajnia, którą uruchomiono w Pionkach koło Radomia. Jadłodajnia im. biskupa Jana Chrapka, to wspólna inicjatywa miejscowych władz samorządowych i pionkowskich parafii. Patronat nad pionkowską jadłodajnią objęła Caritas Diecezji Radomskiej.