Realizowane projekty

Caritas Diecezji Radomskiej zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej”
* pismo przewodnie
* warunki zapytania 
* informacja o wyborze oferty

Umowa nr 608/2020/CP zawarta w dniu 22 lipca 2020r. w Warszawie na realizację zadania pn. „Przeżyj to nie sam” z Caritas Polska w ramach projektu Pomoc Dla Seniora .
Kwota dotacji: 7 500,00 złotych (siedem tysięcy złotych).

Umowa nr 609/2020/CP zawarta w dniu 22 lipca 2020r. w Warszawie na realizację zadania pn. „Seniorze jesteś piękny” z Caritas Polska w ramach projektu Pomoc Dla Seniora .
Kwota dotacji: 9 000,00 złotych (dziewięć tysięcy złotych).

 

 

Umowa nr DPS/B/031/2019
O wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Moduł I: Profilaktyka,” Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych”; realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy bezdomnym”.
Termin realizacji zadania 18.03.2019-31.12.2019r.kwota dotacji: 55 885,00złotych.

UMOWA NR 113/2019/CP zawarta w dniu 4 kwietnia 2019r. w Warszawie między:
Caritas Polska a Caritas Diecezji Radomskiej na dofinansowanie projektu pn: Caritas Seniorom – Seniorzy Caritas w ramach Programu Senior Caritas. Kwota dofinansowania 12 000,00złotych (dwanaście tysięcy złotych). Termin realizacji 4.04.2019r. – 31.12.2019r.

Umowa Darowizny nr 39/2019/CP zawartą w dniu 12.02.2019r. Caritas Polska na nieodpłatne i bezinteresowne dofinansowanie Programu „Na codzienne zakupy” realizowanego we współpracy z Jeronimo Martin Polska S.A.
Kwota darowizny: 228 000,00zł. (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych)

UMOWA O DOTACJĘ ZAWARTA W DNIU 8.08.2018R. Z KULCZYK FOUNDATION MAJĄCA NA CELU REALIZOWANIE ZADANIA – DOPEŁNIENIE SYSTEMU DOŻYWIANIA DZIECI POD NAZWĄ “ŻÓŁTY TALERZ” OD 1.09.2018 DO 31.08.2019R. KWOTA DOTACJI 160 000 ZŁ. (STO SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH).
dotyczy dożywiania 200 dzieci.

POPŻ 2014-2020
UMOWA NR 31/ PODPROGRAM 2018
na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018 zawarta z Związek Stowarzyszeń Radomski Bank Żywności w dniu 11.10.2018r.