Projekty realizowane przez Pedagogów ulicznych

Powierzenie zadania publicznego – Prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu „pedagoga ulicy”w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 – 2019 zgodnie z umową nr 8141.53.15.2016.IK z 30 grudnia 2016 r.

Kwota dotacji trzyletniej: 228.000,00 zł

Termin realizacji: 01.01.201 do 31.12.2019

Realizacja projektu zgodnie z umową nr 2728/GN_NGO/2017 z dnia  25 maja 2017 w ramach dotacji FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH FIO – MAZOWSZE LOKALNIE pn. „Street workout” na kwotę 5.000,00 zł.

Termin realizacji: 15.05.201 do 31.10.2017

Wsparcie zadania publicznego – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. pod nazwą ?prowadzenie zajęć wychowawczych z zakresu pedagoga ulicy” zgodnie z umową nr ZS-II.526.4.2016.MP z 01.02.2016 r. w Radomiu

Termin realizacji: 01.02.2016 do 31.12.2016