W ramach realizacji jednej z części projektu “Pokonać bezdomność” w dniu 06.05.2019 ,odbyło się pierwsze wyjście w teren wychowanków Domu Matki i Dziecka ,mieszczącym się w  Jasieńcu Iłżeckim Dolnym i streetworkerów Caritas Deicezji Radomskiej. 

Młodzież zapoznała się z przyczynami, rodzajami i skutkami bezdomności oraz miała okazję rozmawiać twarzą w twarz z kilkoma bezdomnym osobami napotkanymi w miejscach niemieszkalnych na terenie Radomia.

Powyższe działania maja na celu zapobieganie bezdomności poprzez  nacisk na uświadamianie i pokazywanie młodzieży problemu bezdomności . 

Wyjścia w teren będą odbywały się systematycznie, do końca bieżącego roku.