Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej”

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jako jednostka organizacyjna Caritas Diecezji Radomskiej realizuje w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku zadanie publiczne powierzone Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia pn. „prowadzenie dziennego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej”.

Ośrodek posiada 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu działań wspierających oraz leczących dotyczących osób poszkodowanych na skutek przemocy w rodzinie oraz z doświadczeniem takiej przemocy.

Ponieważ przemoc powoduje głębokie zmiany w psychice człowieka w wielu przypadkach samo wsparcie nie wystarcza stąd prowadzenie leczenia pod postacią psychoterapii wyspecjalizowanej na leczenie objawów, docieranie do źródeł i przyczyn powstałych trudności i doświadczeń.
W Ośrodku jest proponowana pomoc w formie działań głównie leczących (psychoterapia) a także wspierających (poradnictwo, konsultacje, terapia wsparcia). Prowadzone działania zajmują się skutkami przemocy w aspekcie emocjonalnym i psychicznym oraz przywracają osoby poszkodowane na skutek przemocy do zdrowego funkcjonowania osobistego i społecznego człowieka. Planowane formy pracy zabezpieczają osoby przed dalszym zranieniem, dają ulgę w bólu i cierpieniu powstałych z tytułu doznawanej przemocy, a także mogą powodować zmiany w zachowaniu i strukturze psychicznej człowieka. Głównym celem pracy Ośrodka jest doprowadzenie osób, skrzywdzonych na skutek przemocy, do stanu dobrego i zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego.

Formy pomocy:

• pomoc jednorazowa tupu poradnictwo i konsultacje psychologiczne, oraz poradnictwo i konsultacje prawne
• pomoc długofalowa typu terapia wsparcia na podstawie metody psychoanalitycznej , psychoterapia metodą psychoanalityczną

Kto może skorzystać z pomocy Ośrodka:

• pomoc skierowana jest do mieszkańców Radomia, którzy doświadczali przemocy w rodzinie zarówno w przeszłości jak i obecnie, a którzy poszukują nieodpłatnej, wyspecjalizowanej i cyklicznej pomocy.
• dzieci od 6 do 9 roku życia
• młodzież od 10 do 13 roku życia
• osoby dorosłe
• Ośrodek służy pomocą osobom zgłaszającym się osobiście z deklaracją potrzeby pomocy, także zapisującym się telefonicznie, osobom skierowanym z innych instytucji, organizacji i placówek.

Sposoby sięgnięcia po pomoc proponowaną przez Ośrodek.

Osoby, które zdecydują się na skorzystanie z pomocy Ośrodka mogą zapisać się na wybrana formę pomocy:
• osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. Kościelnej 14 b w Radomiu
• telefonicznie pod nr telefonu 48/365-10-87

Harmonogram tygodniowy udzielanej pomocy:
• poniedziałek 8.00-16.00 • wtorek 8.00-17.00
• środa 10.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 9.00-16.00

Zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej” jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasta Radomia.

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Caritas Diecezji Radomskiej jest wpisany do Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego, pod poz. Nr 32.

Zespół Ośrodka:

Dorota Kosman – psychoterapeuta 

  • pracujący metodą psychoanalityczną
  • pracujący z osobami dorosłymi

Karolina Wieczorek – psychoterapeuta 

  • pracujący metodą psychoanalityczną
  • pracujący z dziecmi ( 6-9 lat) oraz osobami dorosłymi

Daria Adamska – psycholog

  • prowadzący terapię wsparcia na bazie metody
  • pracujący z dziećmi (10-13 lat) oraz osobami dorosłymi

Aleksandra Skóra – psychoterapeuta

  • pracujący metodą poznawczo- behawioralną
  • pracujący z młodzieżą (14-18 lat) oraz osobami dorosłymi

Mikołaj Wachowicz – prawnik

  • prowadzący konsultacje i poradnictwo prawne