Ośrodek Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie

 Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej”

To zadanie publiczne realizowane przez Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w okresie styczeń 2017 grudzień 2019 , zadanie powierzone Caritas Diecezji Radomskiej przez Gminę Miasta Radomia na podstawie Umowy Nr 8141.53.6.2016.IK zawartej w dniu 30 grudnia 2016 roku. Zadanie jest w pełni finansowane ze środków Gminy Miasta Radomia w wysokości 375 ty. zł.

Głównym celem Zadania jest doprowadzenie osób, skrzywdzonych na skutek przemocy, do stanu dobrego i zdrowego funkcjonowania osobistego oraz społecznego. Zadanie jest skierowane do mieszkańców miasta Radomia dotkniętych przemocą w rodzinie.

Zapisy na poszczególne formy pomocy są przyjmowane w siedzibie Ośrodka Wsparcia w dniach i godzinach: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00., pod numerem telefonu : 48/365-10-87, a także osobiście ul. Kościelna 14b.

Caritas Diecezji Radomskiej realizuje w okresie VI.2018r. do XII 2019r.
Zadanie publiczne pt. „Klinika rozwoju – zdrowa i aktywna rodzina, grupa, społeczność”.
Zadanie jest zlecone Caritas Diecezji Radomskiej przez Narodowy Instytut Wolności i jest realizowane w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018. Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności.

W ramach tego zadania jest udzielana nieodpłatna profesjonalna pomocy w następujących formach:

*konsultacje i poradnictwo prawne dla osób dorosłych
*indywidualna terapia wsparcia dla młodzieży i osób dorosłych
*indywidualna psychoterapia dla małych dzieci, dzieci w wieku szkolnym,
młodzieży i osób dorosłych
*psychoterapia dla par i rodzin z dziećmi

Z wymienionych form pomocy mogą skorzystać Osoby z całego regionu radomskiego, które przeżywają trudności z powodu problemów emocjonalnych, rodzinnych, wychowawczych oraz prawnych.

Zadanie jest realizowane w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie.
W celu skorzystania z wybranej formy pomocy prosimy o wcześniejsze zapisanie się pod numerem telefonu 48/365-10-87
Harmonogram tygodniowy udzielanej pomocy:
• poniedziałek 8.00-16.00 • wtorek 8.00-17.00
• środa 10.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 9.00-16.00
Wszystkie formy pomocy są świadczone w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Kościelna 14b.