Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizuje w okresie IX.2019 – XII.2020 zadanie  publiczne  pt. “Kolebka* – myśli, uczuć, działań – dla ochrony zdrowia psychicznego.” Zadanie to jest zlecone Caritas Diecezji Radomskiej przez Narodowy Instytut Wolności w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 2018-2030, Edycja 2019, Priorytet 1a. wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Zadanie jest sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Cel  główny  Zadania to  utworzenie miejsca dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin z całego regionu radomskiego, w którym będzie możliwe naprawianie różnych trudności emocjonalnych i psychicznych jakie zniekształcają zdrowe ich funkcjonowanie w celu przygotowania ich do prawidłowego rozwoju i podejmowania dobrych relacji w rodzinie oraz otoczeniu rówieśniczym i społecznym. Zadanie niesie zmiany, zgodnie z ideą Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030, zarówno  w przestrzeni działań misyjnych  Caritas Diecezji Radomskiej, które dzięki  środkom z PROO będą pełniej realizowane i żywe w swoich oddziaływaniach, co będzie powodowało prawidłowy rozwój młodego człowieka, zdrowe funkcjonowanie rodziny oraz wpływ grup społecznych objętych działaniem na wzrost zaangażowania w życie publiczne oraz zmiany w przestrzeni działań związanych z rozwojem instytucjonalnym, gdzie dla nas niezwykle ważne jest poprawienie stanu otoczenia to jest stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni do użytkowania przez adresatów naszego Zadania oraz zapewnienie rozwoju specjalistów, którzy zajmują się profesjonalną pomocą, a którzy muszą być w stałym rozwoju metod pracy z człowiekiem, muszą mieć wiedzę i umiejętności na skalę potrzeb cierpiącego człowieka, rodziny.

 Zadanie jest pomysłem na utworzenie “Kolebki” czyli miejsca, w którym będziemy: * przeciwdziałać trudnej sytuacji dotyczącej dzieci i młodzieży – ponieważ uważamy, że działania polegające na utworzeniu dobrego leczącego miejsca będą miały bardzo duży wpływ na grupy młodych ludzi. Myślimy, że oni będą mogli uzyskać nie tylko bezpieczne zaopiekowanie się ich emocjonalnością i psychiką, ale także będą mogli się uchronić przed doznawaniem bardzo trudnych stanów, które zaburzają ich prawidłowe funkcjonowanie i rozwój, a niejednokrotnie powodują, że młodzi ludzie spychani są na margines życia. Uważamy, że jeśli chcemy mieć zdrowe społeczeństwo, które będzie się angażowało w życie publiczne to należy zadbać o to by było możliwe przygotowanie pojedynczego człowieka do zdrowego funkcjonowania psychofizycznego.

 *Kolebka” to miejsce, gdzie będziemy chronić zdrowie dziecka, młodego człowieka i osób dorosłych przed dalszym ranieniem i rozpadem relacji , związku, rodziny – uważamy, że poprzez realizację procesów psychoterapeutycznych obejmujących myśli i uczucia, może zaistnieć lepszy stan zdrowia człowieka,  zdrowsze funkcjonowanie  i  prawidłowy rozwój.

Zadanie  jest związane z “ochroną zdrowia” , a jego  realizacja jest  w służbie człowiekowi, co jest zgodne z misją Caritas, a jednocześnie powoduje szerszą ofertę pomocy świadczoną  przez Caritas człowiekowi cierpiącemu z powodu różnych trudności emocjonalnych, rodzinnych, wychowawczych.

“Kolebka – myśli, uczuć, działań – dla ochrony zdrowia psychicznego”  proponuje następujące formy pomocy:

*grupa wsparcia dla Rodziców Dzieci, które przeżywają

  różne trudności emocjonalne, bądź są leczone z powodu

  chorób psychicznych

  (czas realizacji IX.2019r.-XII.2021r.)

 

*indywidualna psychoterapia dla małych Dzieci

  (od 0 do 10r. życia), w tym Niemowląt z Matkami

  (czas realizacji I.2020r.-XII.2021.)

 

*indywidualna psychoterapia dla Młodzieży

  (od 11 do 18r. życia)

  (czas realizacji IX.2019r.-XII.2021r.)

 

*indywidualna psychoterapia dla Osób Dorosłych  

  (czas realizacji I.2020r.-XII.2021r.)

 

*psychoterapia dla Par i Rodzin z Dziećmi

  (czas realizacji IX.2019r.-XII.2021r.)

 

 

Zapraszamy

do skorzystania z wymienionych form pomocy Osoby z całego regionu radomskiego, które przeżywają trudności z powodu problemów emocjonalnych, rodzinnych, wychowawczych.

 

W celu skorzystania z wybranej formy pomocy

prosimy o wcześniejsze zapisanie się

pod numerem telefonu 48/365-10-87

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Wszystkie formy pomocy są świadczone

w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

  1. Kościelna 14b.