Jadłodajnia

Zgodnie z umową Nr ZS.III.8124.7.2.2017 zawartą w dniu 30.12.2016r z Gminą Miasta Radom, jadłodajnia realizuje zadanie:

  • Tytuł zadania „Zapewnienie gorącego posiłku osobom nie będącym w stanie zapewnić go sobie samodzielnie oraz osobom dotkniętym problemem alkoholowym z uwzględnieniem kosztów prowadzonej w tym zakresie działalności”
  • Termin realizacji zadania: od dnia 01.01.2017r do dnia 31.12.2019r
  • Kwota dotacji: 444.000.00 zł.