Dnia 10.04.2018 o godz. 10.00 , w RSZS ,ul Tochtermana, odbyło się spotkanie , którego współorganizatorami byli streetowrkerzy Caritas Diecezji Radomskiej

W zebraniu wzięli udział przedstawiciele Straży Miejskiej , “Arki”,koordynator ds. bezdomnych i ratownik medyczny SOR , szefowa SOR , pracownice socjalne szpitala oraz przedstawiciel jednej z radomskich fundacji prowadzącej punkt pomocy dziennej “Dobro czynić “.
Uczestnicy spotkania debatowali nad wypracowaniem skutecznych metod pomocy osobom wykluczonym społecznie a także omówiono aktualną sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie Radomia.
Ustalono zasady wzajemnej wymiany informacji pomiędzy instytucjami, zakres i formę pomocy udzielanej osobom bezdomnym oraz w miejscach ich pobytu na terenie Radomia.
Uczestnicy spotkania w ożywionej debacie wspólnie ustalili, że wzajemnie i na bieżąco będą wymieniać się informacjami nt. takich osób w celu szybkiego reagowania oraz udzielenia im kompleksowego wsparcia.