Powierzenie realizacji zadania w zakresie Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nazwa zadania: Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze
profilaktycznym.
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji trzyletniej: 570.000 PLN
Nr umowy: ZS-VI.8141.50.18.2019.IK z dnia 28. stycznia 2020r.
Termin realizacji: 1 Stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2022 r.

 

Zółty Talerz – logoNazwa zadania: Dopełnienie systemu dożywiania dzieci pod nazwą “Żółty Talerz”Dofinansowanie: Kulczyk FoundationLiczba: zadaniem objętym 35 Wychowanków CNiZ Bajka