Wsparcie finansowe na organizacje zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży mających trudną sytuację rodzinną.
Dofinansowanie: Fundacja Enea
Kwota dotacji: 12.000 PLN
Wartość projektu: 15.550 PLN
Nr umowy: 44/2019 z dn. 7 czerwca 2019 r.
Termin realizacji: czerwiec 2019 r. – wrzesień 2019 r.

Powierzenie realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym „Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” Projekt pn.: „Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym”
Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia Kwota dotacji trzyletniej: 456.000 PLN
Nr umowy: 8141.53.9.2016.IK z dnia 30 grudnia 2016 r.
Termin realizacji: 1 Stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.

 

Powierzenie realizacji zadania publicznego: przeciwdziałanie uzależnieniom i patologią społecznym „Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”

Projekt pn.: „Prowadzenie klubu dla dzieci i młodzieży o charakterze profilaktycznym”

Dofinansowanie: Gmina Miasta Radomia
Kwota dotacji trzyletniej: 456.000 PLN
Nr umowy: 8141.53.9.2016.IK z dnia 30 grudnia 2016 r.
Termin realizacji: 1 Stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2019 r.