• „5” WIELKI ZŁOTY PIENIĄDZ NADZIEI

    2013-11-30

    Akcja "5 Wielki Złoty Pieniądz Nadziei" Fundusz dla dzieci chorych przynosi kolejne efekty. Dzięki wpłatom ludzi o wielkim sercu mogliśmy pomóc kolejnym dzieciom. Wioletka lat 12 pojechała na turnus rehabilitacyjny, Krystian lat 12 nosi aparat...

    Czytaj więcej...

glowna glowna glowna glowna glowna

Akcje

Program do rozliczania PIT 2016 online - e-pity 2016

 

 

 

 

 

WDPD 700x350-700x350

 

DSCF3191

5-Caritas-ulotka-A6 v1 druk-1
 Plakat - propozycja  01-12-2014 Podaruj Kroplę Miłości
 skrzydla-deklaracje  Caritas-Plakat-2016 A3 druk
 pead  
P11600481

 

 

Polecamy w sieci

Caritas w Polsce
diecezja-radomska
emaus
Tygodnik Katolicki
kai
Radio Plus

Dom Dla Bezdomnych

?Zapewnienie osobom bezdomnym pomocy w formie udzielenia schronienia w Domu dla Bezdomnych Kobiet i Noclegowni dla Kobiet i Mężczyzn". Zadanie realizowane jest na podstawie umowy Nr ZS.III.8124.12.2.2014 zawartej w dniu 02.01.2014r w Radomiu. Zadanie jest w 90% finansowane z budżetu Gminy Miasta Radomia, seek 10% z środków własnych.

Od 01 lutego 2009 roku Dom dla Bezdomnych w Radomiu przy ul. Zagłoby 3 prowadzony jest przez Caritas Diecezji Radomskiej. Od tego momentu rozpoczęło się stopniowe wypracowywanie regulaminu, reguł pobytu czy zasad ubiegania się o taki pobyt.

 

Obecnie Placówka dysponuje 55 miejscami, w tym:


? 15 miejscami dla matek z dziećmi
? 10 miejscami dla kobiet samotnych
? 6 miejscami w noclegowni dla kobiet
? w noclegowni dla bezdomnych mężczyzn ? 24 miejscami (czynna od 1-go października do końca kwietnia każdego roku)

 

Regulaminowy okres pobytu w Domu dla Bezdomnych (z wyjątkiem Noclegowni) wynosi 3 miesiące. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony. Każda osoba bezdomna, starając się o całodobowy pobyt, pisze podanie do Dyrektora MOPS w Radomiu, które opiniuje Kierownik Ośrodka o wydanie decyzji administracyjnej. W podaniu osoba zainteresowana wskazuje powody, dla których stara się o pobyt w Domu, sprawy, które chce załatwić w trakcie pobytu oraz podpisuje zobowiązanie do przestrzegania regulaminu placówki.

Życie w Domu reguluje Regulamin Wewnętrzny. Jego mieszkańcy muszą przestrzegać zawartych w nim nakazów i zakazów. Przede wszystkim obowiązuje ich bezwzględny zakaz wnoszenia i picia alkoholu, przychodzenia w stanie nietrzeźwym, używania czy przechowywania środków odurzających oraz środków przemocy. Obowiązuje wzajemny szacunek i troska o mienie placówki.

Mieszkańcy są zobowiązani także do brania udziału w pracach na rzecz Domu, do aktywnego poszukiwania pracy poprzez rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy i korzystania z usług innych podmiotów działających na terenie miasta. Mieszkańcom stawiane są konkretne wymagania odnośnie aktywnej pracy nad sobą, leczenia uzależnień oraz leczenia w poradni zdrowia psychicznego.

 

Dom dla Bezdomnych oferuje pomoc:


? socjalną - w odtworzeniu i skompletowaniu dokumentów, w celu złożenia ich do odpowiednich organów dla grupy inwalidzkiej, renty czy emerytury, otrzymaniu zapomogi finansowej z MOPS itp.;
? psychologiczną - skierowanie do psychologa lub na terapię;
? terapeutyczną - dla osób z problemem alkoholowym;
? materialną - noclegi, żywność, odzież, środki czystości i higieny osobistej;
? w znalezieniu stałego miejsca pobytu w Domu Pomocy Społecznej, Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym lub innych Placówkach.

 

Od 2009 roku zrealizowane zostały zadania zlecane w drodze konkursów ogłaszanych przez:

 

a. Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadania DZIAŁANIA AKTYWIZUJĄCE I WYRÓWNAWCZE NA RZECZ OSÓB BEZDOMNYCH ORAZ OSÓB SZCZEGÓLNIE ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM (2009r.)

b. Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadania POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZEŃSWA(2009r.)

c. Samorząd Województwa Mazowieckiego na realizację zadania WSPIERANIE GRUP SZCZEGÓLNEGO RYZYKA ZAGROŻONYCH DEZINTEGRACJĄ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB BEZDOMNYCH(2009r.)

d. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZEŃSTWA(2009r.)

e. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: PROGRAM WSPIERAJĄCY POWRÓT OSÓB BEZDOMNYCH DO SPOŁECZNOŚCI. EDYCJA2010.

f. Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadania WSPARCIE I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB BEZDOMNYCH (2011 r.)

g. Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadania WSPARCIE I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA OSÓB BEZDOMNYCH (2012 r.)
h. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na realizację zadania WSPIERANIE I REALIZACJA PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH ORAZ DZIAŁAŃWSPIERAJĄCYCH DLA OSÓB PIJĄCYCH RYZYKOWNIE I SZKODLIWIE (2013 r.)

 

W ciągu ostatnich pięciu lat systematycznie poprawiane są warunki w jakich przebywają mieszkańcy Domu dla Bezdomnych. Przeprowadzone zostały liczne remonty m.in. wymieniono wszystkie podłogi, instalację wodno- kanalizacyjną, przebudowano pomieszczenia w wyniku czego uzyskano dodatkowe miejsca noclegowe. Ponadto postawiono nową więźbę dachową, wymieniono wszystkie okna na nowe, ocieplono i otynkowano budynek oraz pomieszczenia gospodarcze.

 

Przed remontem Po remoncie

 

zdj 1

 

zdj3

 

zdj 5

 

zdj 7

 

zdj 9

zdj 2

 

 

 

zdj 4

 

 

zdj 6

 

 

zdj 8

 

 

zdj 10

 

 

GALERIA ZDĘĆ

Adres placówki
Dom dla Bezdomnych
26-604 RADOM
ul. Zagłoby 3

Kontakt:

tel. 48 365 26 29

Praktiker v1 helios ajax clean drukmar e leclerc selgros kaufland real
administrator biedronka durr łucznik galeria Logo pion   logo radpec2 rgb-01 logo wasilewski  logo Multikino 
LOGO  kimg  Kombud logo 2 logo plast  image002  logo CP   Logo www LOGOmroczkowski 
 logo TTM 2013 800 pix image003  logo mesio   logo piotr-i-pawel-logo   FREE TV.JPG footer btn 1   fogiel & fogiel
logo2  indeks  oznakaWyjsciowy