I tak, troche dożywianiem dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych, no rx świetlicach środowiskowych i w Publicznym Ogródku Jordanowskim zajmie się Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ‘Arka’, które otrzymało na ten cel dotację w kwocie 305 tysięcy złotych.

Program ”Pedagog ulicy” z dotacją 60 tysięcy zł. poprowadzi Caritas Diecezji Radomskiej. Ponato kluby młodzieżowe o charakterze profilaktycznym prowadzone będą także przez parafię Miłosierdzia Bożego, Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny ”KARAN” oraz Caritas Diecezji Radomskiej, na co miasto przeznaczyło łączną dotację w wysokości 156 tysięcy złotych.

117 tysięcy wynosi dotacja gminna dla Caritas na Dzienny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej, zaś 60 tysięcy otrzymuje Diecezja Radomska na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej. Również punkt informacyjno-konsultacyjny poprowadzi parafia św. Teresy od Dzieciątka Jezus, która otrzymuje dotacje w kwocie 30 tysięcy złotych. Świetlice środowiskowe będą prowadzone przez Oratoryjne Stowarzyszenie ”Radość”, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla – Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego oraz parafię św. Kazimierza. Łączna dotacja na świetlice wynosi prawie 50 tysięcy złotych.

Na program profilaktyki uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży miasto przeznaczyło ponad 70 tysięcy złotych, a realizować go będą: Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła, Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, parafia św. Stefana, Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu, Stowarzyszenie ”MONAR” Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Szczegółowy wykaz organziacji, które otrzymały wsparcie znajduje się na stronie radom.pl
(Radio Plus Radom)