Aktualności

Pierwsi bezdomni szukają już schronienia

Rozpoczął się sezon jesienno-zimowy i pierwsze osoby już szukają schronienia. W domu dla bezdomnych kobiet przy ul. Zagłoby przebywa obecnie 13 pań, w noclegowni – w zależności od temperatury w nocy – od 8 do 13 osób.

czytaj dalej

10 lat to długo czy krótko, 80 ton żywności to dużo czy mało?

A Czermno to daleko od centrum diecezji radomskiej czy blisko?
To wszystko nie ma większego znaczenia. Ważne jest, że na krańcach naszej diecezji są również ludzie, którym się chce.
I pomagają, rozdają żywność, robią paczki świąteczne i organizują wyjazd dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących.

czytaj dalej

Będzie ciepło i ekonomicznie

Teraz ciepła woda będzie dostępna przez cały dzień – w domu dla bezdomnych kobiet i noclegowni przy ul. Zagłoby w Radomiu dobiega końca remont kotłowni i zmiana systemu ogrzewania. Do końca roku zostaną tam utworzone także nowa pralnia i suszarnia.

czytaj dalej

Prelekcja

W dniach : 19.09.2017 i 20.09. 2017 odbyliśmy multimedialną prezentację, na temat bezdomności i pracy streetworkerów ,w Publicznych Szkołach Podstawowych nr 7 i 28 w Radomiu .W prezentacji brali czynny udział uczniowie klas IV i V .Zadanie wykonaliśmy w ramach realizowanego projektu „Zapewnienie osobom zagrożonym bezdomnością i bezdomnym pomocy w formie streetworkingu” w 2017r. Niniejsze zadanie publiczne, zostalo powierzone w formie wsparcia Caritas Diecezji Radomskiej ,przez Gminę Miasta Radomia na podstawie zarządzenia 1884/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 grudnia 2016.

czytaj dalej

Nasze konta

Konto bankowe OPP:

52 1240 3259 1111 0010 0430 0572

Konto bankowe – darowizny PLN:

45 1240 3259 1111 0000 2989 1757

Konto walutowe – darowizy Euro:

PL 12 1240 5703 1978 0010 3340 1093
BIC (SWIFT) PKO PPLPW XXX

Nasi partnerzy

Akcje

Dostosuj rozmiar tekstu

Media
Darczyńcy